Privacy en cookies

Het kan voorkomen dat deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacy- en cookieverklaring op onze website te plaatsen.

Privacy en cookies

Het kan voorkomen dat deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacy- en cookieverklaring op onze website te plaatsen.

Privacy

Total Control B.V., gevestigd te Melissant aan de Nieuweweg 46, Nederland, (hierna: “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website van www.totcontrol.nl (hierna: “website”).

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Waar in dit privacystatement het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.  Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

Cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van onze website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ons website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Targeting cookie
Hieronder vindt u de targeting cookies die geplaatst word en gebruikt word voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Analytics.

Naam: Google Analytics
Geplaatst door: Total Control B.V.
Doel: Effectiviteit en gebruik website inzichtelijk krijgen

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens
Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice, via: info@totalcontrol.nl. Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens.

Privacy

Total Control B.V., gevestigd te Melissant aan de Nieuweweg 46, Nederland, (hierna: “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website van www.totcontrol.nl (hierna: “website”).

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Waar in dit privacystatement het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.  Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

Cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van onze website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ons website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Targeting cookie
Hieronder vindt u de targeting cookies die geplaatst word en gebruikt word voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Analytics.

Naam: Google Analytics
Geplaatst door: Total Control B.V.
Doel: Effectiviteit en gebruik website inzichtelijk krijgen

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens
Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice, via: info@totalcontrol.nl. Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens.

START SUPPORT